Video xem thêm: Âu Dương Chấn Hoa và nỗi day dứt ân hận vì ba chữ "Con rất bận"