Video xem thêm: Tom Cruise, Henry Cavill cực nhắng nhít khi chơi trò đâm cướp biển tại Running Man