Video xem thêm: Hoa Mộc Lan phiên bản Lưu Diệc Phi có tạo nên kỳ tích?