Video xem thêm: Justin Bieber đáp trả lại phóng viên khi bị hỏi về tin đồn Hailey mang bầu