Video xem thêm: 7 món đồ vật bị nguyền trên thế giới