Video xem thêm: Bách Hải xuất hiện, trở về sau một năm bỏ trốn