Video xem thêm: Mẹ bế con bị cướp giật kéo lê trên phố Sài Gòn