Video xem thêm: Tình yêu của ông bà thật khiến giới trẻ ngưỡng mộ "Bà ơi, tôi về với bà rồi này!"