Video xem thêm: Phép màu y học đã giúp cô bé cụt chân vẫn có thể múa ba lê