Video xem thêm: 2 anh chàng 9X bất ngờ gọi được 5 tỷ đồng cho thương hiệu đồng hồ của mình