Video xem thêm: Khen đẹp trai, nói chuyện ấm áp và rất là hợp nhau Hoa hậu Kiều Ngân vẫn từ chối ghép đôi với Tôn Kinh Lâm