Video xem thêm: Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm lắc lư với hit Ghen phiên bản "trai đẹp"