Video xem thêm: Bão số 3 khiến nhiều nhà bị tốc mái ở Phú Quốc