Video xem thêm: Ronaldo gặp đồng đội ở Juventus lần đầu tiên