Video xem thêm: Không phải ai khác, cô bé này đã chọn cậu em trai khuyết tật làm bạn nhảy của mình