Video xem thêm: Việt Anh, Trường Giang hai anh chàng thích bày "hỗn loạn" nhất trong showbiz