Video xem thêm: Fancam: Highlight Pháp 4-2 Croatia (chung kết World Cup 2018)