Video xem thêm: Top 20 drama có lượt view cao nhất tính đến giữa năm 2018, một mình Dương Mịch chiếm bốn phim