Video xem thêm: Phạm Băng Băng xuống cân, mặt gầy hốc hác trên phim trường