Video xem thêm: Minh hằng và Phương Thanh trổ tài hát bội hit ruột "một vòng trái đất" và " Trống vắng"