Video xem thêm: Bố đi xa xứ lâu năm giả làm bồi bàn mang bất ngờ đến cho các con, giây phút đoàn tụ thật xúc động