Video xem thêm: Thì ra Song Joong Ki đã tán đổ Song Hye Kyo bằng cách này