Video xem thêm: Thợ lặn kể về quá trình giải cứu đội bóng