Video xem thêm: Có gì trong căn hộ trị giá gần 10 tỷ của Phi Thanh Vân