Video xem thêm: XE ÔTÔ CỐ TÌNH KHÔNG CHO XE CỨU HỎA VƯỢT ĐỂ ĐI CHỮA CHÁY