Video xem thêm: Chủ tiệm cầm đồ quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản