Video xem thêm: David Beckham chơi nhạc Beethoven bằng bóng đá