Video xem thêm: AngelaBaby tiếp tục vướng vào thị phi lén bỏ đồ ăn trên sóng truyền hình