Video xem thêm: ĐAN TRƯỜNG HÁT THEO KHI NGHE CELINE DION THỂ HIỆN BẢN HIT "MY HEART WILL GO ON"