Video xem thêm: "Mợ chảnh" đã nâng tầm Hội Ninja lên một đẳng cấp mới!