Video xem thêm: Phản ứng của bé trai lần đầu ăn kem: chỉ nghe thấy tiếng cười cũng đủ hạnh phúc