Video xem thêm: ÔNG BỐ "NGẦU" NHẤT NĂM VỪA ĐÀN VỪA HÁT CHO CON GÁI NGHE