Video xem thêm: Hoàng Tử Thao bỗng bị “gọi hồn” trong tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Nghìn lẻ một đêm