Video xem thêm: Hotboy 18 tuổi cao hơn mét 8 của Nine Percent gây bão khi làm phi công