Video xem thêm: Trấn Thành xúc động rơi nước mắt khi được gặp lại và nghe Hồng Ngọc hát