Video xem thêm: Người dân bắc ghế nhựa ngồi xem thanh niên có ý định tự tử