Video xem thêm: Cẩn trọng khi dẫn bé đi bơi, 1 phút lơ là bố mẹ có thể sẽ phải trả giá đắt