Video xem thêm: Cận cảnh màn cầu hôn của Lan Khuê & John Tuấn Nguyễn