Video xem thêm: Nữ chính tiếp theo trong phim của Sơn Tùng - An Vy Trả lời đúng 5 câu hỏi, vượt mặt Lê Dương Bảo Lâm