Video xem thêm: Tiết mục uốn dẻo như "quỷ ám" khiến BGK và khán giả Got Talent sợ hãi muốn nôn ọe tại chỗ