Video xem thêm: [Lam Trường 9PM Live] Tình Lầm Lỡ ft. Đông Nhi