Video xem thêm: Clip trộm viếng thăm nhà đại gia Sài Gòn cuỗm gần 300 triệu