Video xem thêm: Cảm động câu chuyện ông lão 84 tuổi học trang điểm để có thể make-up cho người vợ mù