Video xem thêm: Fancam: Highlights Iran 0-1 Tây Ban Nha