Video xem thêm: Đối tượng giả làm người mua trái cây để móc túi tại khu vực Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội