Video xem thêm: Chung cư Carina hỏng nhẹ sau vụ cháy