Video xem thêm: Xót xa những chú chó phải chứng kiến đồng loại của mình bị làm thịt