Video xem thêm: Hồng Vân khuyên con gái Hữu Tiến đừng để cha đơn độc.