Video xem thêm: RÔ BÉO TỚI KHÁCH SẠN, VÀO TỪNG PHÒNG KHÍCH LỆ NEYMAR VÀ ĐỒNG ĐỘI