Video xem thêm: BLACKPINK TRÌNH DIỄN 'DDU-DU DDU-DU' TẠI MUSIC CORE